Konfiguracja zdalnego Repozytorium przu użyciu Git i Bitbucket

Przez:, Z dnia:

Ten tutorial zakłada, że już ukończyłeś:

W celu korzystania z git i współpracy z innymi developerami będziemy musieli używać "zdalnego" repozytorium git. Zdalnego znaczy, że repozytorium będzie zapisane w chmurze na serwerze. Działamy z tym dlatego, że to zapewnia możliwość robienia kopii zapasowych i ułatwi developerom współpracę z nami. Dwie najczęściej używane platformy to Github i Bitbucket. Będziemy używać Bitbucket ponieważ pozwala on na tworzenie prywatnych repozytorium za darmo.

Proces konfiguracji zdalnego repozytorium po raz pierwszy jest trochę skomplikowany, ale nie przejmuj się. Większość pracy musisz zrobić tylko raz.

Krok 1: Wygeneruj klucz SSH

Klucz SSH będzie używany przez bitbucket aby bezpiecznie łączyć się z Tobą. Będziemy go także potrzebować by zrobić deploy naszej aplikacji na serwer. Dobre instrukcje dla Mac i Linux możesz znaleźć tutaj: https://confluence.atlassian.com/pages/viewpage.action?pageId=270827678. Jeżeli używasz Windows: https://confluence.atlassian.com/display/BITBUCKET/Set+up+SSH+for+Git.

Musimy to zrobić tylko jeden raz.

Jeżeli jesteś na Mavericks, możesz zwyczajnie uruchomić jedną komendę i nacisnąć "ENTER" o ile już nie skończyłeś (użyje ona domyślnych opcji dla Twojego klucza - będzie to wciąż bezpieczne jeżeli nie dzielisz komputera).

$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/Users/lukasz/.ssh/id_rsa): 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /Users/lukasz/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /Users/lukasz/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
90:00:0e:9d:d0:ae:b4:76:30:c8:e1:42:e2:e5:40:76 lukasz@lukaszs-air
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|+*.E.      |
|o*=. . .     |
|B.*  o     |
|oB..  .     |
|o.+   S    |
|.o .       |
|. .       |
|         |
|         |
+-----------------+

#now you can copy to clipboard.

$ pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub

#it now sits in your clipboard so you can paste it wherever you want. 

Krok 2: Stwórz konto Bitbucket

Przejdź do https://bitbucket.org i stwórz konto.

*Nota: jeżeli jesteś w Chinach musisz się upewnić, że podczas tworzenia konata Twój VPN jest wyłączony.

Po tym jak zatwierdzisz swoje konto, przejdź do ustawień.

Dalej do kluczy SSH i dodaj nowy klucz dla komputera na którym obecnie pracujesz. Jeżeli masz wątpliwości sprawdź film tutorialu.

Krok 3: Wypchnij zmiany do zdalnego repozytorium

Wszystkie powyższe kroki musisz zrobić raz. Kroki poniższe będziesz powtarzał dla każdej aplikacji, przy tworzeniu.

Stwórzmy nasze pierwsze repozytorium.

Jak już dodałeś nazwę, wybierz opcję, która mówi, że masz już istniejący projekt do wypchnięcia - "I have an existing project to push up". Zostaną wysłane Tobie instukcje jak połączyć zdalne repozytorium i zrobić początkowy "push".

Jeżeli nie robisz tego po raz pierwszy, upewnij się, że zapoczątkowałeś nowe repozytorium git:

$ git init
$ git add . 
$ git commit -m "initial commit"

$ git remote add origin git@bitbucket.org:YOURLOGIN/NAMEofTHErepo.git
$ git push -u origin --all

Teraz za każdym razem kiedy będziesz chciał zsynchronizować Twoje lokalne repozytorium ze zdalnym wystarczy odpalić:

bash

$ git push

Musisz się zalogować by móc oznaczyć tutorial jako ukończony żeby śledzić swój postępKomentarze

 • Z dnia: Guru napisał:

  Hi Lukasz, Thanks for your clear instructions and lessons. I have question: I already have a git and heroku account for which I have created the ssh key. Do I need to open a bitbucket account? If so, do I have to create a separate ssh key? Thanks Guru

 • Z dnia: Lukasz Muzyka napisał:

  Hi Guru,

  No. You don't need to generate new SSH if you already created one. You can copy this key to all services that use it for authentication (Bitbucket, Github, Heroku).

  Also, you can use either Bitbucket or Github for your code. They are almost identical in their nature. I use Bitbucket because it allows me private repositories for free.

Dodaj komentarz

Możesz się zalogować by skomentowaćPoprzedni Następny