Polityka prywatności

Naszym priorytetem jest ochrona Twoich prywatnych informacji. Ten statut Prywatności stosowany jest do www.peoplecancode.com i PeopleCanCode oraz zarządza kolekcją danych i ich użyciem. W celu polityki prywatności, chyba że zapisany w inny sposób, wszystkie nawiązania PeopleCanCode zawierają www.peoplecancode.com. Strona PeopleCanCode posiada edukacyjne materiały. Przez stronę PeopleCanCode, zgadzasz się na sposób postępowania opisany w tym statucie.

Kolekcja Twoich Danych Osobowych

PeopleCanCode może zbierać informacje możliwe do rozróźnienia personalnie, takie jak Twoje imię. PeopleCanCode może także zbierac anonimowe informacje demograficzne, które nie są Twoją wyłączną cechą, takie jak wiek lub płeć. W przyszłości możemy gromadzić dodatkowe osobiste lub nie-osobiste informacje.

Informacje o Twoim sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu mogą być automatyczne zbierane przez PeopleCanCode. Te dane mogą zawierać: Twój adres IP, typ przeglądarki, nazwy domen, godziny dostępu oraz odwołujące adresy stron. Ta informacja jest używana dla działalności serwisu, by utrzymać jego jakość i zapewnić ogólne informacje dotyczące użytku strony PeopleCanCode.

Proszę pamiętać, że jeśli otwarcie wyjawisz informacje możliwe do rozróżnienia personalnie lub poufne dane personalne przez tablice publicznych wiadomości PeopleCanCode, to te informacje mogą być zebrane i użyte przez innych..

PeopleCanCode zachęca do zapoznania się ze statutem prywatności stron odnąszących się do PeopleCanCode w celu zrozumienia jak te strony zbierają, używają i dzielą informacje. PeopleCanCode nie jest odpowiedzialne za statuty prywatności lub inne treści na stronach poza PeopleCanCode.

Użycie Twoich Danych Osobowych

PeopleCanCode zbiera i używa Twoje dane personalne do działania ich strony i dostarczania żądanych przez Ciebie usług.

PeopleCanCode może także używać Twoje informacje możliwe do rozróżnienia personalnie by informować Cię o innych dostępnych produktach lub usługach od PeopleCanCode i ich partnerów. PeopleCanCode może także kontaktować się z Tobą poprzez sondaże by przeprowadzić badania o Twojej opinii na temat obecnych lub proponowanych usług.

PeopleCanCode nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi ich listy klientów do osób trzecich.

PeopleCanCode może dzilić dane z zaufanymi partnerami by dokonać statystyczną analizę, wysyłać Tobie email lub wiadomość pocztową, zapewnić wsparcie klientom lub zaplanować dostawy. Wszystkim tym osobom trzecim zabrania się używania Twoich danych osobowych oprócz tego, aby zapewnić usługi PeopleCanCode, i są one zobowiązane do dotrzymania poufności Twoich informacji.

PeopleCanCode może śledzić witryny i strony odwiedzane przez użytkowników wewnątrz PeopleCanCode, w celu określenia najbardziej popularnych usług PeopleCanCode. Te dane są używane by dostarczyć dostosowaną treść i reklamy do klientów wewnątrz PeopleCanCode, których zachowanie wskazuje na zainteresowanie poszczególnym tematem.

PeopleCanCode wyjawi Twoje dane osobowe, bez zawiadomienia, tylko wtedy gdy jest to konieczne przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne: (a) zgodnie z zarządzeniem prawa lub zastosowaniu się do prawnego procesu obsługującego na PeopleCanCode lub witrynie; (b) w celu ochrony i obrony praw własności PeopleCanCode; i, (c) pod warunkiem naglącego działania w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa publicznego lub uzytkowników PeopleCanCode.

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych

PeopleCanCode zabezpiecza Twoje dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, użytkiem lub wyjawieniem.

Dzieci Poniżej Trzynastego Roku Życia

PeopleCanCode nie zbiera informacju możliwych do rozróżnienia personalnie świadomie od dzici poniżej trzynastego roku życia. Jeżeli nie masz jeszcze trzynastu lat, musisz zapytać rodziców lub opiekuna o pozwolenie kożystania z tej strony.

Rezygnacja & Rezygnacja z Subskrypcji

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego dajemy mozliwość rezygnacji z otrzymywanie ogłoszeń o pewnych informacjach. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywanie wszystkich ogłoszeń od PeopleCanCode przez skontakotowanie się z nami tutaj:

  • Email: info@peoplecancode.com

Zmiany w tym Statucie

Od czasu do czasu PeopleCanCode będzie aktualizować ten Statut Prywatności by odzwierciedlić opinie firmy i klientów. PeopleCanCode zachęca Cię do okresowego sprawdzania Statutu aby na bieżąco być poinformowanym o systemie ochrony Twoich danych osobowych PeopleCanCode.

Informacje Kontaktowe

PeopleCanCode pożąda Twoich pytań lub komentarzy na temat tego Statutu Prywatności. Jeżeli uważasz, że PeopleCanCode nie przywarło do tego Statutu, skontaktuj się z PeopleCanCode:

PeopleCanCode
3145 Geary BLVD #313
San Francisco, California 94118

Adres Email:
info@peoplecancode.com

Effective as of May 21, 2014